územní plán
Rainbow page separator

Ve Žďáře projednají návrh územního plánu

Neděle, 5. října 2014

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Druhé veřejné projednávání územního plánu se uskuteční 22. října od 16 hodin ve žďárském Domě kultury.
Projektanti na místě veřejnosti opět představí návrh územního plánu, přičemž k předložené dokumentaci podají odborný výklad; lidé mají možnost tento návrh připomínkovat. První veřejné projednání návrhu nového územního plánu se ve městě konalo v září loňského roku.
Písemné námitky a připomínky k návrhu územního plánu budou moci obyvatelé Žďáru nad Sázavou podat po vyvěšení dokumentu na úřední desce, a to do 29. října. V listinné podobě bude možné do dokumentu nahlížet v odboru rozvoje a územního plánování městského úřadu.
Návrh územního plánu Žďáru nad Sázavou je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to v rámci integrovaného operačního programu na podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.