Rainbow page separator

Ve Žďáře řeší další možnosti likvidace komunálního odpadu

Středa, 9. března 2022

Žďár nad Sázavou / Nejenom nově na skládku komunálního odpadu v Nasavrkách, ale opět i do brněnské spalovny firmy SAKO k takzvanému energetickému využití míří komunální odpad ze žďárských domácností. Žďár do Brna hodlá vozit zejména „nadměr“, který by byl při klasické likvidaci skládkováním za vyšší cenu, přičemž pro rok 2022 je stanoveno 190 kilogramů vyprodukovaného komunálního odpadu na jednoho obyvatele. Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to do spalovny hodlá v průměru odvézt tisíc tun ročně a i nadále hledá další možnosti likvidace odpadu poté, co bude po roce 2030 skládkování na skládkách komunálního odpadu ukončeno. Výhodou by bylo, pokud by se ta[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to možnost nabízela co možná nejblíže. „Na jednání s firmou ŽĎAS zaznělo, že podnik má zájem o vytvoření malého zařízení pro energetické využití odpadu, které by mohlo sloužit pro Žďár a obce v jeho správním obvodu,“ poznamenal v té[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to souvislosti žďárský starosta Martin Mrkos.
Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to samotné v souvislosti s optimalizací nakládání s komunálním odpadem zamýšlí také vlastní počiny, jako je kupříkladu zřízení jednoho či více menších sběrných dvorů pro dotřídění zejména objemných odpadů, eventuálně jejich překládání.