Rainbow page separator

Ve Žďáře rozdělí dotace, nově i na prezentaci města v cizině

Čtvrtek, 29. Prosinec 2016

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Celkem 8,6 milionu korun v příštím roce rozdělí žďárská radnice na dotačních programech města. Podpoří kulturu, sport, volnočasové i sociálně zaměřené aktivity a rovněž prezentaci města v zahraničí. Posledně jmenovaná možnost dotační podpory je vyhlášená poprvé.
Žadatelé o dotaci tak mohou v příštím roce požádat o finanční příspěvek v programech nazvaných Kultura 2017, Volný čas 2017,
Sport 2017, Organizovaný sport dospělých 2017, Sportoviště 2017, Prezentace Žďáru nad Sázavou v zahraničí 2017, Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb a Dotace pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti. Jednotlivé výzvy včetně podmínek a termínů k podání žádostí jsou zveřejněny na webových stránkách žďárské radnice.