Žďár nad Sázavou, zdar nad sazavou, aktuality, politika, rodina, prorodinná
Rainbow page separator

Ve Žďáře schválili peníze na prorodinnou politiku

Pátek, 8. března 2013

Žďár nad Sázavou / Podpora prorodinné politiky je oficiální název akce, jejíž předfinancování schválili žďárští zastupitelé. Kraj Vysočina městu přiznal podporu z Fondu Vysočiny a gran[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tového programu Rodinná politika, měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to do projektu zapojuje i dvě žďárská rodičovská centra – rodinné centrum Srdíčko a Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi. „Od kraje jsme získali maximální výši dotace 120 tisíc korun. Náklady nám budou proplaceny po realizaci projektu, který potrvá až do konce [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toho[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to roku,“ uvedl žďárský mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarosta Ladislav Bárta s tím, že celkové výlohy na projekt činí dvě stě tisíc korun. Na měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tedy při závěrečném zúč[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování zůstanou náklady ve výši osmdesát tisíc korun.
Cílem krajského grantu je posílit aktivity obcí a měst, které se týkají podpory rodinných vztahů, zdravého rodinného životního způsobu, soužití mezi generacemi a rovněž k podpoře služeb a prevence nežádoucích jevů, jež s rodinným životem mohou souviset.