Rainbow page separator

Ve Žďáře se opět utkají projekty participativního rozpočtu

Pondělí, 6. května 2019

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Další ročník participativního rozpočtu připravuje žďárská radnice. Lidé mohou opět podávat návrhy ke zlepšení svého okolí, na něž bude vyčleněno dohromady 600 tisíc korun, a veřejnost o nich bude hlasovat v říjnu. Změnou oproti předešlým ročníkům akce je skutečnost, že maximální limit na jeden projekt už není 300 tisíc, ale může to být až 600 tisíc korun, tedy celá vydělená finanční částka. Což znamená, že vybrán k provedení může být třeba jenom jeden nápad, s nímž obyvatelé města přijdou. Prodloužila se také doba realizace projektu z jednoho roku na dva, aby bylo možné stihnout i větší akce, jež vyžadují více času.
Letos budou v rámci participativního rozpočtu provedeny dvě akce, a to úprava veřejného prostoru v ulici Bratří Čapků včetně herních prvků pro děti a rekonstrukce hřiště v ulici Polní. Loni dostala nejvíce hlasů revitalizace vnitrobloku v ulici Palachova a obnova dětského hřiště v ulici Dolní. Před dvěma lety byl upraven vstup do úvozu na Klafaru, terén ve Farských humnech a zřízeno nové pítko v atriu za obchodními domy na náměstí.