Rainbow page separator

Ve Žďáře shánějí zubaře, slibují jim 300 tisíc i půjčku

Středa, 10. Červenec 2019

Žďár nad Sázavou / Dotační program na podporu stomatologických služeb, díky kterému mohou mladí lékaři získat až 300 tisíc korun na vybavení ordinace nebo rekonstrukci prostor, vyhlásila žďárská radnice. Důvodem je dlouhodobý nedostatek zubařů ve městě.
Dotace je cílena na právnické osoby, které zaměstnávají zubního lékaře, nebo fyzické osoby, jež jsou oprávněné poskytovat stomatologickou péči. U obojího platí, že by daný stomatolog neměl v roce podání žádosti překročit věkový limit 35 let. Další podmínkou je otevření ordinace ve Žďáře včetně jeho místních částí a její provoz nejméně po dobu pěti let. Žádost o dotaci je možné podávat od 1. srpna do 30. září, a to buď osobně v podatelně úřadu, anebo poštou. „Chceme do Žďáru přilákat mladé zubaře a pomoci jim do začátku. Věříme, že se tak podaří kompenzovat odchod zubařů důchodového věku. Podpora se vztahuje i na mladé stomatology, již přebírají již fungující ordinaci po kolegovi, který odchází do důchodu,“ vyjádřil se žďárský starosta Martin Mrkos.
Celková výše dotace je 900 tisíc, přičemž jeden zubař může získat nejvíce 300 tisíc korun. „V ideálním případě bychom rádi nabídli podporu třem lékařům. Samozřejmě pak bude prostor bavit se také o individuálních potřebách žadatelů,“ dodal starosta.
Město vedle dotace nabízí jako další formu podpory zubařům poskytnutí bezúročné půjčky na převzetí ordinace až do milionu korun. Tato zápůjčka by měla maximální splatnost 10 let a podmínkou je kromě ordinování na území města také provoz v rozsahu minimálně 20 hodin rozložených do pěti pracovních dnů po celou dobu splácení zápůjčky a registrace minimálně 1500 pacientů ze Žďárska do tří let od poskytnutí půjčky. Nechybí samozřejmě požadavek uzavření smluv s pojišťovnami.