Rainbow page separator

Ve Žďáře ubývá obyvatel, navíc místní populace stárne

Středa, 7. září 2022

Žďár nad Sázavou / Žďáru postupně, ale trvale a dlouhodobě ubývají obyvatelé. Lidé v produktivním věku se stěhují jinam, přibývá důchodců – i to vyplynulo z analýzy vypracované pražskou Vysokou školou ekonomickou na popud žďárské radnice. Kromě zhodnocení vývoje nabízí dokument prognózy či možná řešení do budoucna, s nimiž vedení města hodlá pracovat.
Například v roce 2001 obývalo Žďár nad Sázavou 24 289 lidí. Loni už jenom 20 124. Statistický výhled se ani nadále nejeví jako příznivý. V roce 2031 by měl Žďár přijít o dalších dvanáct procent obyvatel a dostane se na 17 630 lidí, v roce 2041 už půjde o 14 700 obyvatel. Největším problémem je podle studie věková struktura – senioři budou za třicet let ve Žďáře tvořit třetinu populace, zatímco nyní je to necelá čtvrtina. Prognózy vycházejí z předpokladu, že ve společnosti nedojde k zásadním změnám, na které by lidé museli reagovat.
Na základě doporučení statistiků je třeba, aby se Žďár připravil na zvýšenou poptávku po sociálních a zdravotních službách a zajistil jejich uspokojení. Důležitá je podle analýzy i propagace Žďáru coby místa, kde je možné bydlet, ale pracovat jinde. Setrvalý pokles počtu žďárských obyvatel souvisí s generační obměnou. Do doby, než před sedmi desítkami let ve Žďáře zahájil provoz strojírenský a slévárenský podnik ŽĎAS, město čítalo necelých pět tisíc lidí – podle sčítání v roce 1950 šlo o 4936 obyvatel. „Populace se mnohonásobně rozrostla se vznikem ŽĎASu, ale to byl umělý růst, nikoliv přirozený vývoj. Do města tehdy postupně přišla spousta obyvatel v produktivním věku, z nichž jsou nyní senioři,“ poznamenal žďárský starosta Martin Mrkos.