Rainbow page separator

Ve Žďáře uvažují o obnově technických služeb, ale jen „malých“

Pondělí, 23. Září 2019

Žďár nad Sázavou / O „malých“ technických službách už nějakou dobu uvažují zástupci žďárské radnice. Tento subjekt byl, na rozdíl od ostatních měst žďárského okresu, ve Žďáře zrušen již před lety. V původní velikosti však tato organizace zřízena nebude.
„Nebudou to technické služby velkého rozsahu, jaké mají jiná větší města, ovšem část prací, které pro naše město vykonávají společnosti na základě smluv, by naše „malé“ technické služby mohly převzít. V současné době vedení města společně s ostatními radními a koaličními zastupiteli hledají nejoptimálnější způsob zřízení malých technických služeb. Mohly by vzniknout v průběhu roku 2020,“ vyjádřila se místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.
V současné době už některé práce pro město provádí hlavně skupina lidí vykonávajících veřejně prospěšné práce. Jedná se o dlouhodobě nezaměstnané osoby evidované na úřadu práce, na jejichž mzdy úřad doplácí. Vykonávají různé nekvalifikované činnosti v komunální oblasti, jako je například úklid, drobné opravy či údržba městského mobiliáře.