Rainbow page separator

Ve Žďáře uvažují o odkládání komunálního odpadu pod zem

Pondělí, 10. Duben 2017

Třídění odpadu

Žďár nad Sázavou / Pod zem by v budoucnu rádi přestěhovali ve Žďáře klasická kontejnerová separační „hnízda“, v této souvislosti byla zadána analýza proveditelnosti. Radnice se inspirovala ve městech, kde už k takovému způsobu odkládaní odpadů přistoupili a pochvalují si zejména snížení nepořádku a estetičnost řešení.
Zásadní je vytipování vhodných míst, kam se dají podzemní separační plochy umístit, neboť vyžadují zhruba pětkrát více prostoru než kontejnerová stání, navíc je nutné se vyhnout vedení inženýrských sítí, jimiž je město protkáno. Podzemní separační plochy jsou rovněž ve srovnání s klasickým způsobem odkládání odpadů nákladné, jedno úložiště vyjde kolem milionu korun.
Ve Žďáře je v současné době rozmístěná téměř stovka separačních stání se zhruba čtyřmi stovkami barevně odlišených kontejnerů, které radnice průběžně obnovuje.