Rainbow page separator

Ve Žďáře uvažují o odkupu zbývajících akcií firmy SATT

Úterý, 27. února 2018

Žďár nad Sázavou / O odkupu akcií tří zbývajících akcionářů společnosti SATT, kteří se jich již nějakou dobu plánují zbavit, uvažuje žďárská radnice. V současné době Žďár ve firmě, která především zásobuje velkou část Žďáru nad Sázavou teplem, vlastní 61,7 procenta akcií, ostatní jsou v majetku Nového Města na Moravě a Velkého Meziříčí a obce Dolní Rožínka. Žďár má podle stanov na akcie předkupní právo, a pro[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to ostatním akcionářům navrhl dvě varianty řešení. První z nich je odkup akcií tak, že by za ně každé z obou měst dostalo v průběhu tří let zhruba třicet milionů korun a Dolní Rožínka více než sedmnáct milionů. Druhou varian[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tou je pak definovaná suma ve výši 55 milionů, kterou by Žďár akcionářům vyplatil ihned, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to za minimální podíl dvaadvaceti procent akcií, čímž by ve společnosti získal čtyřpětinovou majoritu. „Nechceme navyšovat podíl ve společnosti za každou cenu, nicméně pokud ostatní akcionáři vyjádřili zájem své akcie prodat, je [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to pro nás do jisté míry strategická záleži[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tost. Máme zájem jednat o ceně, ale zda na ni akcionáři přis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupí, anebo nepřis[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}toupí, nemůžeme předjímat. Případný závazek pak musí samozřejmě potvrdit zastupitelé,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.