Rainbow page separator

Ve Žďáře v březnu vzniknou dvě nové jednosměrky

Pátek, 26. Únor 2016

Nová jednosměrka ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Dvě nové jednosměrné silnice vzniknou ve Žďáře. Pouze jedním směrem budou šoféři jezdit v ulici Studentská, a to ve směru od provozovny Vertik k bytovému domu číslo 15 u křižovatky s místní komunikací, jež s ostatními tvoří „trojúhelník“, a pak v Zahradní ulici ve směru od Café u tety Hany kolem bývalého Hellu až ke křižovatce s ulicí Veselská u domu číslo 23.
„Důvodem je snaha o zvýšení bezpečnosti silničního provozu, podněty vzešly od občanů,“ vyjádřil se místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.
V současné době jsou tyto ulice převážně využívány v navrhovaném směru jednosměrek, nicméně v opačném směru může docházet k situacím ohrožujícím bezpečnost silničního provozu, protože kvůli zaparkovaným autům se jedná o nepřehledné komunikace. „Obě ulice by měly být zjednosměrněny v druhé polovině března,“ dodal místostarosta.