Rainbow page separator

Ve Žďáře vybrali městského architekta

Středa, 9. Prosinec 2015

Městský úřad Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Nového městského architekta má žďárská radnice. Stal se jím Zbyněk Ryška z jednoho z brněnských architektonických studií. „V druhém kole výběrového řízení bylo posuzováno sedm uchazečů. Pět ze sedmi členů komise se vyjádřilo pro Zbyňka Ryšku jako pro nejlepšího, zbývající dva mu udělili druhé místo,“ konstatoval žďárský místostarosta Josef Klement.
Od ledna by se měly začít v městském úřadu konat konzultační hodiny s městským architektem, kdy se za ním budou moci přijít poradit místní soukromí stavebníci. „Počítáme s jedním dnem v týdnu, konzultace pro občany budou zdarma,“ doplnil místostarosta Klement.
Městský architekt bude pracovat na základě smlouvy o dílo a vedení radnice si od jeho práce slibuje především ucelenější ráz staveb města. Funkce podle daných požadavků předpokládá mimo jiné práci maximálně šedesát hodin měsíčně, a to pro potřeby města i veřejnosti. Z důvodu střetu zájmů se nebude moci zúčastňovat architektonických soutěží vyhlašovaných městem, případně provádět projektovou činnost pro cizí subjekty na území Žďáru.