Rainbow page separator

Ve Žďáře vyzvali k šetření s vodou

Pátek, 31. Červenec 2015

Budova Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Odbor životního prostředí žďárského městského úřadu vydal v souvislosti s dlouhodobým suchem, které se již projevuje i u zdrojů podzemních vod, doporučení pro hospodárné užívání povrchové a podzemní vody i vody z vodovodní sítě.
Odběr podzemních i povrchových vod pomocí technického zařízení, jako je například čerpání za účelem zalévání zahrad či napouštění bazénů, je možný pouze na základě platného povolení vodoprávního úřadu. V případě pokračujícího sucha nevylučuje Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou možnost přistoupit k dočasnému zákonnému omezení již vydaných povolení k odběru povrchových vod a přísnému postihování případných nepovolených odběrů povrchových i podzemních vod. Obyvatelé města jsou proto vyzýváni, aby nečerpali nepovoleně vodu pro zbytné účely, omezili povolené odběry na nezbytnou míru a obecně s vodou šetřili.