Rainbow page separator

Ve Žďáře začal jarní úklid, po městě se objeví kontejnery

Pondělí, 9. Duben 2018

Sběr odpadu

Žďár nad Sázavou / Pravidelný jarní úklid začal probíhat v ulicích Žďáru. Jako první přišel na řadu svoz nebezpečného odpadu, kdy měli lidé možnost ke svozovým automobilům odložit odpady s nebezpečnými vlastnostmi, například rádia, televizory, ledničky, plechovky, nádoby od barev, laků a ředidel, zářivky, monočlánky, akumulátory a jiné obaly znečištěné škodlivinami. I po ukončení mobilního svozu však mohou tyto i všechny další odpady odložit ve sběrném dvoře v Jihlavské ulici, a to vždy od pondělí do pátku od 6 do 17 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin. Elektrospotřebiče, které již dosloužily, ale zůstaly kompletní, jsou následně odevzdány zdarma ve zpětném odběru k dalšímu využití. Částečně rozebrané elektrospotřebiče se likvidují na skládce nebezpečného odpadu.
V době od 9. do 20. dubna se také na obvyklých stanovištích ve Žďáře objeví kontejnery na objemný odpad a odpad ze zeleně. Objemný odpad bude poté odvezen na skládku komunálního odpadu do Ronova nad Sázavou a odpad ze zeleně se zpracuje ve žďárské bioplynové stanici.