Rainbow page separator

Ve Žďáře začali připravovat rozpočet na příští rok

Neděle, 23. Říjen 2016

Náměstí bude v sobotu pro dopravu uzavřené až odpoledne

Žďár nad Sázavou / Přípravě rozpočtu na rok 2017 se věnuje žďárská radnice. Do návrhu by se měly dostat například peníze na modernizaci interiéru Kina Vysočina, což je zhruba deset milionů korun, na pokračování přípravy stavebních parcel na Klafaru nebo na začátek rekonstrukce inženýrských sítí ve čtvrti Vodojem. Stavební práce v prvních dvou ulicích Vodojemu by měly vyjít na zhruba 5,5 milionu korun.
Do rozpočtu pro rok 2017 mají být zaneseny také peníze na vybudování zázemí pro fotbal a tenis na Bouchalkách a také 3,5 milionu na infrastrukturu a skate park, které se stanou součástí budoucího outdoor street parku.
Vyčleněny mají být i finance na přípravu a realizaci cyklostezky do Stržanova a na rozšíření MHD, která má od 1. července zajíždět do čtvrti Klafar.
Hotový návrh rozpočtu, jenž má být vyrovnaný, budou zastupitelé schvalovat 15. prosince. „V listopadu bude první a druhé čtení návrhu rozpočtu v radě, finanční výbor ho dostane k finálnímu schválení koncem listopadu. Ještě předtím, začátkem listopadu, se uskuteční seminář zastupitelů, jehož účelem bude probrat zásadní investice na příští rok a možná i na další léta, aby byly v souladu s projekty strategického plánu města,“ přiblížil žďárský místostarosta Josef Klement.