Rainbow page separator

Ve Žďáře začnou dávat občánkům památeční zlaté medailony

Pondělí, 22. února 2016

Žďár nad Sázavou / Narozené žďárské děti od 1. ledna 2016 nově dostanou od vedení města jako rozšíření trvalých upomínek památeční zlatý medailon se symbolem Žďáru nad Sázavou a názvem města.
Už řadu let rodiče nových malých obyvatel Žďáru nad Sázavou při vítání občánků dostávají nejčastěji ilustrovanou knihu českých pohádek, písemné přání vedení města a záznam ze slavnostního aktu vítání občánků na DVD nosiči. Finanční podporu novým občánkům, v [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tom[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to případě jejich rodičům, v řádu tisíců korun, kterou věnují například v ostatních městech a řadě obcí žďárského okresu, radnice Žďáru nad Sázavou neplánuje.