Rainbow page separator

Ve Žďáře zatím neví, která z dotací podpoří novou cyklostezku

Neděle, 17. Červen 2018

Cyklostezka

Žďár nad Sázavou / Na to, jak dopadne druhá žádost o dotaci na cyklostezku vedoucí od Pilské nádrže do Stržanova, čeká žďárská radnice. Na tuto stavební akci již město získalo příslib dotační podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši více než deset milionů korun. V další žádosti o příspěvek, tentokrát z Integrovaného regionálního operačního programu, však město žádalo nejenom o podporu výstavby cyklostezky do Stržanova, ale i dalších čtyř projektů pro podporu cyklistiky ve Žďáře za celkem 25,9 milionu korun. Mimo již zmíněnou stezku jde o úsek s mostkem přes Sázavu u mostu v ulici Sázavská, třetím projektem v „balíčku“ usilujícím o evropskou podporu je cyklostezka od Modrého hřiště, dále pod mostem, okolo Jermářova jezu s pokračováním podél břehu Sázavy k napojení na ulici Žižkova a přes lávku. Čtvrtým záměrem je lávka přes řeku ve Farských humnech od výše uvedené nové stezky až po napojení na cyklostezku ve Farských humnech a poslední součástí projektu jsou piktogramové koridory propojující stávající cyklostezku od ulice 1. máje až po nádraží přes ulice Husova a Nádražní.
Pokud by Žďár uspěl i s touto žádostí o dotační podporu, použil by ji, neboť by tak mohlo naráz vzniknout více cyklostezek. V opačném případě bude na novou cyklostezku do Stržanova využita již přislíbená dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a realizace dalších úseků pro cyklisty ve městě se posune.