odpad, lis
Rainbow page separator

Ve Žďáře zprovoznili linku na třídění odpadů

Pondělí, 22. Prosinec 2014

Odas, třídění odpadu

Žďár nad Sázavou / Zmodernizovaná hala na dotřiďování komunálního odpadu společnosti Odas funguje ve Žďáře. Na lince je možné nově třídit papír a lepenku, zařízení je vybaveno speciálním perforátorem PET lahví a velkokapacitním lisem. Jde o jednu z největších linek v kraji. Investice do modernizace dosáhla 22 milionů korun, projekt získal podporu z Operačního programu Životní prostředí ve výši 7,5 milionu.
„Díky novým úpravám jsme schopni výrazně zvýšit kapacitu zařízení, a tím zkvalitnit služby pro občany a firmy v naší svozové oblasti. Celkově budeme ročně schopni zpracovat takřka osm tisíc tun plastu, skla, papíru a lepenky,“ popsal David Odvárka, jednatel společnosti. Dříve byla roční kapacita maximálně 4,5 tisíce tun. Efektivnější bude i nově instalovaný lis. „Měl by lépe vyhovovat zvýšenému množství zpracovávaných odpadů. Bude navíc vyrábět větší a těžší balíky, což představuje ekologické i ekonomické úspory při dopravě ke konečným zpracovatelům,“ dodal Odvárka.
Společnost sváží odpad z více než stovky obcí, v nichž žije téměř 90 tisíc lidí. Linku využijí i partnerské organizace firmy, které sváží odpady z území s třiceti tisíci obyvateli.