Rainbow page separator

Vědci prozkoumají unikátní Havírnu, kde se těžilo stříbro

Neděle, 26. března 2017

Vědci prozkoumají unikátní Havírnu, kde se těžilo stříbro

Štěpánov nad Svratkou / Ve výzkumu archeologické lokality v lesní trati Havírna u Štěpánova hodlá letos pokročit Archeologický ústav Akademie věd ČR v Brně. Jde o jeden z nejzachovalejších a nejrozsáhlejších areálů těžby a zpracování stříbra v 13. a 14. století v rámci České republiky. Aby se odborníci v prozkoumávání zhruba patnáctihektarové oblasti posunuli dále, potřebují podrobné zaměření celého areálu a zevrubný geologický a mineralogický průzkum.
Unikátní dochovaný komplex zahrnuje vlastní těžební otvírky, navazující úpravní a hutní pracoviště i zbytky obslužných provozů a hornických obydlí. Chystané aktivity vytvoří předpoklady pro další odborné studium, památkovou ochranu i prezentaci lokality veřejnosti. „Detailní geologický a mineralogický průzkum rozšíří dosud nedostatečné informace o charakteru a potenciálu ložiska, jeho zrudnění nebo také o pravděpodobném množství vytěženého drahého kovu. V širší perspektivě jde o data zásadní pro objektivní posouzení významu štěpánovské Havírny v ekonomice českých zemí 13. století,“ informoval ředitel Muzea Vysočiny Jihlava Karel Malý, který vede geologicko-mineralogickou část projektu.
Část nákladů pokryje Akademie věd ČR, prostředky přidá i Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno a další část potřebných financí zaplatí Kraj Vysočina.

Foto: www.stepanovnadsvratkou.cz