Rainbow page separator

Vedle domu s pečovatelskou službou přibude další domov

Pátek, 18. března 2022

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Několik let plánovaná stavba Domova Pomněnka, jenž bude sloužit lidem trpícím Alzheimerovou chorobou či stařeckou demencí, kteří vyžadují celodenní péči a nepřetržitý dohled ošetřovatelů, začíná v Novém Městě. Stavební firma již převzala staveniště. Domov se zvláštním režimem, který na pozemku města ve Žďárské ulici vybuduje Diakonie Českobratrské církve evangelické, středisko v Myslibořicích, bude disponovat zahradou, dvorkem i kaplí a najdou v něm domov tři desítky nemocných starších 50 let věku v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Podle projektu se v budoucnu počítá i s případnou nástavbou dalšího patra se stejnou kapaci[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tou, pokud bude o služby velký zájem. Náklady jsou vyčísleny na 115 milionů korun, přičemž na domov přispěl stát, kraj i měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to a otevřena byla rovněž veřejná sbírka.