Rainbow page separator

Vedoucí centra pro rodiče s dětmi Kopretina: Přála bych si, aby Kopretinou prošlo hodně spokojených rodin

Středa, 3. Červenec 2019

Lenka Vencálková pracuje v centru pro rodiče s dětmi Kopretina, které je jedním ze šestnácti zařízení žďárské Charity, již deset let. V letošním roce převzala jeho vedení se všemi pěti pobočkami.

Lenko, v centru pro rodiče s dětmi Kopretina pracujete již od roku 2009. Vnímáte za těch deset let změnu nejen v trendech mateřských center?
Centrum pro rodiče s dětmi Kopretina převzala Oblastní charita Žďár nad Sázavou v roce 2004. O dva roky později vznikla pobočka Kopretiny v Bystřici nad Pernštejnem a pobočka ve Žďáře nad Sázavou. V roce 2008 pak přibyla pobočka ve Velkém Meziříčí. Poslední centrum naleznete od roku 2010 v Radostíně nad Oslavou.
Během těchto let se změnilo mnoho. Získali jsme na některých pobočkách větší prostory, které nám umožnily rozšířit jak provozní dobu, tak rozmanitost našich programů. Nabízíme takové programy a aktivity, které zaujmou a smysluplně vyplní čas rodičů s dětmi. Pravidelně obměňujeme a přizpůsobujeme nabídku podle poptávky a potřeb ze strany našich klientů.
Aktuálně má centrum pět poboček po celém okrese Žďár nad Sázavou.
Komu jsou centra určená?
Naším posláním je podpora rodiny, zvyšování rodičovských kompetencí a zodpovědnosti. Pomocí našich programů se snažíme preventivně působit proti negativním jevům v rodině, podporujeme mezigenerační komunikaci, vztahy a soudržnost rodiny.
Naše služby mohou využít i prarodiče, protože nabízíme mimo jiné i aktivity, které vedou ke zlepšení mezigeneračních vztahů v rodinách a podporují tradiční hodnoty rodiny. Babičky a dědečkové k nám mohou zavítat na besedy nebo společně se svými vnoučaty na různé programy.
Můžete nám upřesnit, jaká je nabídka center? Co všechno během roku pořádáte?
Naše nabídka je zaměřena především na rodiny s dětmi, na jejich podporu a zdravé fungování. Snažíme se zvyšovat rodičovské kompetence a zodpovědnost, kterou rodiče mají ke svým dětem. Děje se tak pomocí besed, přednášek s psychology, pediatry, speciálními pedagogy, kurzů na podporu rodičovství, kde se snažíme o zlepšení komunikačních dovedností. Dále pořádáme kurzy finanční gramotnosti, kurzy podporující zdravý životní styl. Pořádáme zájezdy ke Dni dětí a na muzikály, prázdninové výlety, karneval, víkendové akce pro rodiny s dětmi. Zprostředkujeme pomoc s odborníky dle individuálních potřeb rodiny nebo jednotlivců. Vzdělávání probíhá i v rámci volnočasových aktivit. Při vzdělávání rodičů jako jsou besedy, přednášky a kurzy, zajišťujeme doprovodný program pro děti.
Kolik návštěvníků navštíví vaše centra?
Nejčastěji nás navštěvují rodiče pečující o děti a také rodiče, kteří jsou na mateřské či rodičovské dovolené. V roce 2018 nás navštívilo zhruba 879 rodin, převedeno na jednotlivce 9 179 kontaktů dospělých a 10 827 kontaktů dětí. Uspořádali jsme 2 116 aktivit.
Děti průběžně odrůstají, odcházejí do školek a rodiče do zaměstnání. Přesto se k nám rádi vracejí na odpolední programy.

Navštěvují vás převážně maminky nebo přijde i nějaký tatínek?
Naší cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi, matky/otcové na mateřské/rodičovské dovolené, prarodiče, těhotné ženy a jejich partneři, širší rodina, rodiny v krizi. Pro tatínky připravujeme speciální programy na podporu aktivního otcovství např. Táta dneska frčí.

Jaké aktivity chystáte na nejbližší letní období?
Během letních prázdnin připravujeme příměstské tábory pro děti. Chytáme se na výlety na hrad Pernštejn a do ZOO Zlín Lešná. Pro rod

Jak vybíráte nabídku programů?
Programy připravujeme dle aktuální poptávky. Snažíme se reagovat na zpětnou vazbu klientů. Na druhou polovinu roku připravujeme besedy s psychology o výchově, komunikaci a řádu v rodině. Bude pokračovat tzv. růstová skupina, laktační poradenství. Na podzim nás také čekají besedy o zdravém životním stylu, finanční gramotnosti, víkend pro matky s dcerami nebo duchovní obnova.

Zvažujete zaběhlou nabídku Kopretin změnit, nebo rozšířit?
Stále se snažíme o inovaci programů. Na podzim se můžete těšit na nové lektory, se kterými začneme naši spolupráci.
iče s dětmi nabídneme bohatý program a třeba i možnost seberealizace a rozvoje jejich schopností a dovedností přímo u nás v centru.

Lenko, a otázka závěrem: Máte nějaké speciální přání pro Kopretinu a její návštěvníky?
Přála bych si, aby naší Kopretinou prošlo hodně spokojených rodin, které si od nás odnesou nové zážitky a informace, aby naše programy byly stále zajímavé a centrum mělo dostatek financí na provoz.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová