Rainbow page separator

Velikonoce na Horácku jsou v muzeu k vidění až do 19. května

Pondělí, 15. dubna 2019

Žďár nad Sázavou / Nová výstava s názvem Velikonoce na Horácku aneb Pašijový týden v lidových zvycích a obyčejích je nyní k vidění ve žďárském muzeu.
„Cílem bylo vytvořit kus skanzenu v našem muzeu, kde návštěvník zavítá do světnice, části dvora, nahlédne do chléva a kůlny a na kraji lesa uvidí část pašijového průvodu. Výstava prezentuje zvyky a obyčeje od Květné neděle po Velikonoční úterý. K nim je přiřazena ještě Smrtná neděle, kdy děvčata vynášela smrtholku, též Smrť nebo Mařenu, a naopak přinášela nové léto,“ informoval Miloslav Lopaur ze žďárského muzea. Návštěvníci se rovněž dozví, jak vypadalo nové léto v podobě ozdobeného malého jehličnanu, jaké proutky se sbíraly, kdo chodil na koledu či kdo byl zmrskán či poléván vodou.
„A také co je to velkopáteční voda, nový oheň, kalvárie nebo křížová cesta. Seznámíme návštěvníky s tím, co se ve který den mělo dělat. K čemu sloužil paškál, větvičky od nového léta, kočičky nebo boží muka. Ve velikonoční světnici jsou k vidění různé typy kraslic a velký důraz byl kladen i na ozdoby, jako je muší ráj, rahno, kočičky nebo velikonoční zeleň v podobě pšenice a hrachu. Zlatým hřebem jsou ukázky z pašijového průvodu, kde jsou znázorněni Kristus, který musel snášet urážky a políčky, sebemrskač, křížovník, Pejcha nebo Obžerství,“ dodal Miloslav Lopaur s tím, že velikonoční výstava je v muzeu k vidění až do 19. května.