Velká Losenice, velka losenice, aktuality, dotace, stroj
Rainbow page separator

Velká Losenice dostala dotaci na zametací stroj

Pátek, 23. Listopad 2012

Velká Losenice / Milion a 717 tisíc korun z dotačního titulu získají ve Velké Losenici na pořízení zametacího stroje k omezení prašnosti prostředí. O dotační titul žádali v rámci projektu s názvem Omezení prašnosti v obci, konkrétně v programu Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů, a to u Státního fondu životního prostředí České republiky. Hodnotící komise, kterou jmenovali tamní zastupitelé, vybrala v rámci výběrového řízení nejvýhodnější nabídku na dodavatele stroje, zastupitelé návrh schválili, následně bude sepsána smlouva mezi fondem životního prostředí a obcí o poskytnutí dotace a rovněž smlouva obce na dodávku zametacího stroje.

Podíl Velké Losenice na pořízení stroje bude činit 190 tisíc korun, zařízení je určeno pro sběr a zametání nečistot na chodnících i místních komunikacích, čímž má dojít ke snížení prašnosti, a to zejména po zimě, kdy se silnice a chodníky sypou inertním materiálem.

Velkoloseničtí letos Státní fond životního prostředí ČR žádali celkem o čtyři dotační tituly (kromě omezení prašnosti v obci šlo ještě o snížení energetické náročnosti obecního úřadu, zateplení budovy mateřské školy a rekonstrukci a intenzifikaci čističky odpadních vod), z nich byli zatím úspěšní jen ve snaze o snížení prašnosti.