Rainbow page separator

Velký Posměch projde revitalizací, dokumentaci podpoří dotace

Úterý, 26. Květen 2020

Žďár nad Sázavou / Krajská dotace ve výši tři sta tisíc korun podpoří vznik projektové dokumentace týkající se obnovy rybníka Velký Posměch. Ten se nachází za stanovištěm hasičů v Jamské ulici v těsné blízkosti aktuálně budované infrastruktury pro průmyslovou zónu Jamská II. Rybník je v současné době vypuštěný.
„Je z něj suchý poldr, ale my bychom chtěli, aby opět fungoval jako rybník, protože tak bude z hlediska zadržení vody v krajině daleko lépe plnit svoji funkci,“ vyjádřila se místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.
Záměr souvisí rovněž s výstavbou navazující části průmyslové zóny a jejím postupným zaplněním, přičemž v lokalitě vzniknou další zpevněné plochy, odkud bude stékat dešťová voda. Finanční náklady předběžně vyčíslené na pořízení projektové dokumentace pro revitalizaci rybníka činí 720 až 800 tisíc korun.