Rainbow page separator

Veronika Dobrovolná: V terénu máme 461 tříkrálových kasiček

Čtvrtek, 7. ledna 2016

Tříkrálová sbírka 2016 Žďár nad Sázavou

Do 14. ledna je možné v ulicích potkat tříkrálové koledníky. O [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tom, jak ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to celostátní sbírková kampaň probíhá v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, jaké je zákulisí sbírky, co všechno její každoroční výtěžek podporuje a kde pomáhá, jsme si povídali s ředitelkou žďárské Charity Ing. Janou Zelenou a koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torkou Tříkrálové sbírky Veronikou Dobrovolnou.

Veroniko, v Tříkrálové sbírce figurujete jako hlavní koordiná[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torka pro oblast Žďáru již třetím rokem. Co všechno je vaším úkolem?Veronika Dobrovolná
Především je [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to příprava materiálu (průkazky pro koledníky, kasičky, papíry nutné k pečetění pokladniček, cukrů, letáků apod.) a komunikace s asistenty v jednotlivých oblastech okresu Žďár nad Sázavou, mnohdy i s jednotlivými koledníky. Kromě těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nezbytných příprav občas přicházejí i nové situace, které je potřeba řešit. Pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to o pestrost během organizování sbírky není nouze.

Kolik je v tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to chvíli v terénu koledníků a kasiček? Kde všude mohou lidé koledníky potkat?
Nejvíce koledníků se chystá do ulic o víkendu 9. a 10. ledna. V terénu máme 461 kasiček. Některé oblasti mají již vykoledováno. Aktuální informace o stavu výtěžku a množství využitých kasiček naleznete na webových stránkách www.zdar.charita.cz

Pokud se k lidem Tříkrálová koleda nedostane a rádi by přispěli, jaké navrhujete řešení?
Možností je více. Buď mohou lidé zaslat příspěvek přímo na kon[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to Tříkrálové sbírky, kde je však nutné zadat variabilní symbol naší oblasti, tedy 6800, dále mohou zaslat dárcovskou sms, nebo kontak[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovat přímo mě na tel. 777 755 444. Pokud mají lidé zájem přispět osobně, mohou přijít na Správu Oblastní charity ve Žďáře nad Sázavou na Horní 22.

Jak jste využili finance z výtěžku sbírky roku loňského?
V loňském roce byla velkou částkou podpořena především dostupnost našich uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením do denního stacionáře Rosa koupí devítimístného au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomobilu s jeho úpravami pro přepravu imobilních osob, dále byla podpořena samostatnost uživatelů Klubu v 9 – centra pro podporu duševního zdraví při rekondiční poby[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tové akci a dobrovolnické centrum Kambala, které zaštiťuje i Tříkrálovou sbírku. Kromě pomoci lidem v nouzi našeho regionu byla část financí zaslána na podporu zdravotně – sociálního centra v Moldavsku a humanitární pomoc na Ukrajině.

Děkuji za rozhovor.
Lenka Šustrová, 5. 1. 2016

Tříkrálová sbírka 2016 Žďár nad Sázavou