Rainbow page separator

Větve přesahující do silnic a chodníků musí vlastníci ořezat

Čtvrtek, 29. Říjen 2015

Žďár nad Sázavou / Do 31. března by měli majitelé nemovitostí v katastru Žďáru nad Sázavou a jeho místních částí Stržanov a Veselíčko, kteří mají na svých pozemcích vysazeny stromy a keře těsně u plotů, odstranit přerůstající větve. Jedná se o soukromé pozemky sousedící s místními silnicemi a chodníky, kde stromy a keře prorůstají přes plot, brání ve výhledu a zužují profil komunikací. Tím je omezována bezpečnost projíždějících aut a bezpečný pohyb chodců.
Z tohoto důvodu odbor komunálních služeb žďárské radnice vyzývá majitele dotčených nemovitostí, aby v době vegetačního klidu provedli ořez větví zasahujících do komunikací v majetku města, a to tak, že v souvislosti s projíždějícími vozidly zachovají podjezdnou výšku 3,6 metru.
V blízkostí chodníků je nutné ořezat přesahující vegetaci na podchodnou výšku 2,5 metru a na šířku tak, aby větve nezasahovaly do průchodnosti chodníků a nebránily lidem v bezpečné chůzi.