Rainbow page separator

Více než milionová dotace podpoří obnovu veřejného osvětlení

Středa, 7. dubna 2021

Sázava / Státní dotační podpora v průběhu příštích dvou let podpoří rekonstrukci veřejného osvětlení v Sázavě. Obnova se dotkne také osvětlení v místní části Česká Mez a rovněž v osadě Kopaniny. „Státní fond životního prostředí schválil pro naši obec dotaci na celkovou obnovu veřejného osvětlení,“ potvrdil starosta Sázavy František Ledvinka.
Doplnil rovněž, že předpokládané náklady na tu[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to investiční akci jsou vyčísleny na dva miliony a padesát tisíc korun, přičemž dotační podpora na obnovu veřejného osvětlení byla uznána ve výši padesát procent; konkrétně tedy milion a pětadvacet tisíc korun. Projekt financovaný za pomoci dotačního titulu musí být zrealizovaný a profinancovaný nejpozději do dvou let.

ilustrační fo[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to