Rainbow page separator

Více než milionová dotace podpoří obnovu veřejného osvětlení

Středa, 7. Duben 2021

Sázava / Státní dotační podpora v průběhu příštích dvou let podpoří rekonstrukci veřejného osvětlení v Sázavě. Obnova se dotkne také osvětlení v místní části Česká Mez a rovněž v osadě Kopaniny. „Státní fond životního prostředí schválil pro naši obec dotaci na celkovou obnovu veřejného osvětlení,“ potvrdil starosta Sázavy František Ledvinka.
Doplnil rovněž, že předpokládané náklady na tuto investiční akci jsou vyčísleny na dva miliony a padesát tisíc korun, přičemž dotační podpora na obnovu veřejného osvětlení byla uznána ve výši padesát procent; konkrétně tedy milion a pětadvacet tisíc korun. Projekt financovaný za pomoci dotačního titulu musí být zrealizovaný a profinancovaný nejpozději do dvou let.

ilustrační foto