Rainbow page separator

Vírská přehrada

Úterý, 29. září 2009

Mohutná stavba na Vírem zcela změnila zdejší krajinu a zatopila překrásné údolí kolem Chudobína.

virska-prehrada-3

 V roce 1949 začala příprava základů betonové hráze, která je dnes třetí nejvyšší hrází u nás (76,5m). Materiál na staveniště přepravovala lanovka z Bystřice. Celá stavba skončila v roce 1957. Vzdutí vody od hlavní hráze dosahuje až k obci Dalečín (délka 9,3 km, rozloha ža 223,6 ha a max. objem 56,3 mil. m³). Stavba si vynutila vystěhování 143 obyvatel z obce Chudobín a 105 občanů z části obce Korouhvice. Někteří jen těžko opouštěli rodné údolí a celou problematiku stavby zachytil její první stavbyvedoucí, brněnský spisovatel Zdeněk Pluhař v budovatelském románu „Modré údolí“ (1954. přeprac. 1972). Pro využití vodní enenrgie bylo dílo osazeno trubínami typu Francis o výkonu 6 MW a 1,15 MW. Ve špičkovém provozu pracuje elektrárna s větší turbínou, v průběžném pak s turbínou menší, zajišťující odběr vody na úpravnu vody do Švařce.

Vodní dílo Vír vzniklo především za účelem regulace průtoku v povodí Svratky, ale jeho význam byl hned  v počátcích provozu rozšířen o vyžití pro vodárenské účely. Na vodárenském významu nabyla nádrž výstavbou oblastního vodovodu s úpravnou vody ve Švařci, který vznikal v letech 1988 – 2001. Voda z této úpravny napomáhá v zásobování Brna a jeho okolí pitnou vodou.