Rainbow page separator

Vláhový deficit v lesích nahrává dalšímu rozšíření kůrovce

Pátek, 20. května 2022

Žďár nad Sázavou / Snažit se co nejvíce zpomalit kůrovcovou kalamitu, která dále postupuje Žďárskem, radí vlastníkům lesů i letos odborníci. Zatímco loni bylo hodně srážek a méně tepla, což šíření škůdce tolik nenahrávalo, takže „stihl“ jen dvě generace, letos se již projevuje vláhový deficit, jenž by situaci mohl opět zhoršit. Proto je třeba z lesů ještě před vylíhnutím letošní první generace kůrovce, jež pak napadne další stromy, odstranit co nejvíce kůrovcového dříví. „Do výletu brouka z napadených stromů, což letos nastane v závislosti na vývoji teplot zhruba kolem poloviny června, je nutné vytěžit veškeré rozpoznatelné kůrovcové dřevo a odvézt ho neprodleně z lesa, případně ho včas chemicky ošetřit,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí žďárského městského úřadu Jaroslav Doubek.
Zpracovat je třeba i souše, které již kůrovec opustil. V tomto případě je termín do konce letošního roku. Zalesnit vzniklé holiny nyní stačí do pěti let, nikoliv už do dvou, nicméně vhodné je prázdná místa zalesňovat průběžně. Na vlastníky lesních porostů se navíc vztahuje zákonná povinnost v podobě zamezení šíření kůrovce, neboť za nečinnost při ochraně lesa jim hrozí až milionová pokuta.