Rainbow page separator

Vlaky mezi Ostrovem a Skleným už nebudou nabírat zpoždění

Úterý, 20. Říjen 2015

Ostrov nad Oslavou / Na 120 kilometrů v hodině pro běžné vlaky a 140 kilometrů pro naklápěcí soupravy se zvýšila jízdní rychlost mezi Ostrovem nad Oslavou a Skleným nad Oslavou v souvislosti s dokončením modernizace tohoto úseku železnice. Opravu za bezmála miliardu korun, která byla realizována od loňského srpna, nechala provést Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Jedná se o přestavbu úseku frekventované železniční tratě mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem.
Modernizace trati by měla kromě vyšší bezpečnosti cestujících a rychlejšího provozu přispět také ke zvýšení spolehlivosti a ke snížení nákladů na údržbu železnice. K větší bezpečnosti tratě přispěly zejména opravené nosné konstrukce. Jádro opravy tvořila modernizace svršku i spodku dvoukolejné trati, a to včetně odvodnění a obnovení trakčního vedení. Stabilizovány byly i další prvky, například mosty. Došlo rovněž k instalaci nových rozvodů nízkého napětí a ve stanicích Sklené a Ostrov vznikly klimatizované reléové domky pro koordinaci traťového provozu.
Proměny se dočkaly i některé prostory pro cestující. Obnovená je zastávka Laštovičky. Tam stavbaři vybudovali zvýšené nástupiště, opravili přístupové cesty či doplnili směrové tabule.
Koncepce obnovy železnice z Brna do Havlíčkova Brodu počítá s opravami dalších vysočinských úseků, a to nejdříve v roce 2017. Jedná se o úseky Vlkov – Křižanov, dále Křižanov – Sklené nad Oslavou a Přibyslav – Pohled.