žádost o příspěvek
Rainbow page separator

Vlastníci domů v památkové zóně mohou žádat o příspěvek

Sobota, 27. září 2014

Vratislavovo náměstí Nové Město na Moravě

Nové Měs[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to na Moravě / Do 10. prosince mohou majitelé nemovi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tostí v novoměstské památkové zóně žádat o finanční podporu na opravu či přestavbu svých objektů. Jedná se o příspěvek z programu regenerace městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky. Ty[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to peníze je možné použít jak na objekty v majetku měst a obcí, tak i na nemovi[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tosti soukromých vlastníků.
Žádost o příspěvek na rok 2015 musí být podána na stanoveném tiskopise, který je společně s podmínkami výběrového řízení k dispozici na novoměstských webových stránkách, případně v odboru školství, kultury, ces[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tovního ruchu a sociálních věcí v 5. patře novoměstské radnice.
Peníze z programu na regeneraci městské památkové zóny se Novému Městu podařilo získat i v le[„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}tošním roce, a [„\’///\’=“];[„\’///\’=“]; };[„\’//\’=“]}to v celkovém objemu půl milionu korun.