Rainbow page separator

Vlastníci památek mohou požádat o dotaci na jejich obnovu

Pondělí, 27. září 2021

Nové Město na Moravě / V době od 8. října do 8. listopadu mohou lidé žádat o poskytnutí dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2022. Ten je určený pro vlastníky nemovitých kulturních památek a ostatních objektů, které se nacházejí na území městské památkové zóny v Novém Městě na Moravě. Program vyhlásila novoměstská radnice prostřednictvím odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí.
Celkový objem finančních prostředků vyčleněných v programu podpory pro příští rok stanoví Ministerstvo kultury ČR a Nové Město na Moravě, přičemž vlastník památky by se měl na projektu obnovy nemovitosti podílet minimálně čtyřiceti procenty, město nejméně deseti a ministerstvo kultury nejvýše padesáti procenty nákladů. Finanční podpora může být poskytnuta na období od 1. ledna 2022 až do posledního prosince příštího roku a projekt je třeba zrealizovat do poloviny prosince 2022.