dotace
Rainbow page separator

Vlastníci památek mohou žádat o dotaci na jejich obnovu

Neděle, 25. ledna 2015

Kostel v Daňkovicích

Žďár nad Sázavou / O dotaci z programu Ministerstva kultury České republiky mohou požádat vlastníci nemovitých kulturních památek, kteří mají zájem o jejich obnovu. Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou byla le[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tos stanovena kvóta ve výši 764 tisíc korun, zájemci mohou o finanční příspěvek žádat do 28. února ve žďárském odboru rozvoje a územního plánování.
Finanční prostředky z programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Například tedy na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou oltáře či varhany v kostelech, pokud je ta[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to stavba kulturní památkou. Z programu nelze hradit náklady na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů a projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tovou dokumentaci.
Minimální podíl vlastníka památky je deset procent z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek; minimální výše příspěvku činí padesát tisíc korun.