Rainbow page separator

Vlastníci památek mohou žádat o dotaci z ministerstva kultury

Sobota, 11. Leden 2020

Peníze, papírové bankovky

Žďár nad Sázavou / Finance pocházející z programu Ministerstva kultury ČR pro rok 2020 hodlá rozdělit žďárská radnice. Přesná částka, kterou Žďár jako město pověřené správou třetího stupně letos pro svůj správní obvod obdrží, zatím nebyla ministerstvem upřesněna. Zájemci o podporu mohou žádat o peníze do konce února odbor rozvoje a územního plánování žďárské radnice. Minimální podíl vlastníka je 20 procent nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek, minimální výše příspěvku činí 50 tisíc korun.
Peníze jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny a nejsou národními kulturními památkami ve vlastnictví státu. Dotace se vztahuje rovněž na obnovu movitých kulturních památek pevně spojených se stavbami, jako jsou například oltáře či varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou. Z programu ministerstva kultury však nelze hradit náklady na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů či projektové dokumentace.