Rainbow page separator

Vlastníci památek mohou žádat o příspěvek na opravu

Čtvrtek, 17. října 2013

Nové Město na Moravě / O finanční příspěvek na obnovu a údržbu památek v městské památkové zóně i ostatních památek na Novoměstsku mohou jejich vlastníci žádat novoměstskou radnici.
Jedná se například o obnovu a údržbu památkově chráněných domů, nemovitých kulturních památek a různých výtvarných prvků, kupříkladu ozdobných fasád na domech. Finanční podpora se ovšem netýká modernizace historických objektů, případně jejich zateplení.
U nemovitých památek místního významu může jejich majitel na opravy získat finanční částku v rozmezí od 150 korun do 1000 korun na metr čtvereční opravované plochy s ohledem na náročnost restaurování. Finanční podpora novoměstské radnice se týká rovněž samostatně stojících výtvarných děl, kupříkladu soch či Božích muk. V tomto případě může příspěvek tvořit maximálně dvacet procent nákladů potřebných na jejich zrekonstruování.