Rainbow page separator

Vlastníci památek mohou získat příspěvek na jejich obnovu

Sobota, 14. Leden 2017

Žďár nad Sázavou / Celkem 652 tisíc korun rozdělí žďárská radnice v rámci programu Ministerstva kultury ČR na obnovu kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Žádosti o finanční podporu mohou vlastníci památek podávat žďárskému odboru rozvoje a územního plánování do 28. února. Formuláře a podmínky jsou k dispozici na webu žďárské radnice.
Finanční prostředky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví státu. Žádat o peníze je možné i na obnovu movité kulturní památky, která je pevně spojená se stavbou, třeba oltář či varhany v kostele, pokud je stavba kulturní památkou. Příspěvek naopak není možné čerpat na modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, průzkumy či projekty. Minimální výše podílu vlastníka památky činí deset procent nákladů, nejméně se dá získat 50 tisíc korun.