Rainbow page separator

Vlastníci si mohou nechat zdarma prověřit kvalitu své půdy

Pátek, 24. března 2023

Žďár nad Sázavou / Způsoby udržitelného a šetrného hospodaření na zemědělských pozemcích města budou žďárské radnici navrženy prostřednictvím projektu Živá půda Nadace Partnerství. A to poté, co byla v první fázi prověřena kvalita městské půdy ve smyslu jejího ohrožení erozí. „Pole pronajímáme zemědělcům, ale přesto chceme, aby se na nich hospodařilo co nejšetrněji. Půda je zásadní a nenahraditelná pro náš život, proto jsme se pustili do spolupráce s projektem Živá půda a tuto možnost chceme nabídnout i obcím v našem obvodu s rozšířenou působností,“ uvedl starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos s tím, že město vlastní celkem 123 hektarů zemědělské půdy. „Kromě ztráty organické hmoty ohrožuje půdu na Vysočině především vodní eroze, kdy se ornice z polí odplavuje. Problémem na polích ohrožených erozí je mimo jiné pěstování širokořádkových plodin. Přesto jsou brambory a kukuřice oblíbenou plodinou, někdy dokonce pěstovanou po spádnici,“ sdělila Zuzana Benešová z projektu Živá půda. Možnost zlepšit péči o zemědělské pozemky mají nejenom subjekty, ale i všichni ostatní vlastníci. K dispozici je jim zdarma poradna na webu www.ziva-puda.cz, kde jsou i všechny potřebné informace. „Naši odborníci pozemek důkladně prověří a poté navrhneme optimální způsob hospodaření a péče o půdu. Někde pomůže pěstování meziplodin, orání po vrstevnici nebo bezorební hospodaření. Jinde doporučujeme rozdělení velkých polí travnatými pásy nebo dřevinami. Občas naopak zjistíme, že o půdu je pečováno správně a šetrně,“ dodala Zuzana Benešová. Za půldruhého roku fungování projektu se na poradnu obrátilo přes dva tisíce vlastníků půdy, většina smluv však nechránila půdu, ale ty, kdo na ní hospodaří. Proto vznikl rovněž generátor pachtovních smluv – vzor, který vlastníkům pomůže nastavit férové podmínky pro obě zainteresované strany.