Rainbow page separator

Vlastníkům památek na Novoměstsku je možné rozdělit 476 tisíc

Pondělí, 8. Únor 2021

Nové Město na Moravě / Celkem 476 tisíc korun má letos novoměstská radnice na rozdělení v programu ministerstva kultury týkajícího se podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Vlastníci památek na Novoměstsku mohou podat žádost o tuto podporu do konce února, a to na předepsaném formuláři včetně povinných příloh k novoměstskému odboru stavební a životního prostředí.
Nejnižší výše dotace může činit 50 tisíc korun, přičemž minimální podíl vlastníka kulturní památky na její obnově je stanoven na dvacet procent finančních nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek. Finanční prostředky z programu, který ministerstvo vyhlašuje od roku 2008, jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nevlastní je stát. Peníze se dají použít také na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou například oltáře či varhany v kostelech, pokud je dotčená stavba kulturní památkou. Naopak prostřednictvím státního dotačního programu není možné financovat modernizaci objektů, úpravy veřejných prostranství, pořízení průzkumů a projektové dokumentace. Majitelé památek, kterým se podaří dotační podporu získat, ji musí profinancovat do konce letošního roku.