Žďársko, zdarsko, aktuality, voda
Rainbow page separator

Voda bude od ledna dražší

Čtvrtek, 10. listopadu 2011

Žďársko/ Od 1. ledna roku 2012 budou lidé za vodné a stočné platit více. Tedy alespoň ti, kterým vodu dodává Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Jeho předsednictvo se k navýšení cen rozhodlo na základě podrobné analýzy vnějších vlivů a provozních nákladů, již provedla Vodárenská akciová společnost. Zatímco v letošním roce ještě stojí jeden kubík vody 69,90 korun s DPH, v roce následujícím za něj odběratelé zaplatí 77,70 korun s DPH. Z této částky stojí vodné 45 korun a stočné 32,70 korun za jeden metr krychlový.
A jaký je důvod tohoto zdražení? Lidé si budou muset připlatit především kvůli nárůstu daně z přidané hodnoty. Zatímco letos činí deset procent, v roce 2012 vzroste na čtrnáct procent. Nové ceny za vodné a stočné také respektují podmínky určené pro příjem dotací z Evropské unie, které Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko využívá například při rekonstrukcích čističek odpadních vod, výstavbě nových kanalizací v obcích nebo při opravách úpraven vod. V současné době například prochází rekonstrukcí čistička ve Velkém Meziříčí a opravována je i úpravna vody Mostiště, odkud putuje voda právě na Žďársko. Dalším důvodem, který ke zdražení vodného a stočného vedl, je obecně se snižující spotřeba pitné vody, a to i u firem nebo zemědělských subjektů. Poslední důvod je pak nárůst ceny surové vody odebírané z údolních nádrží Mostiště a Vír v povodí řeky Moravy, a to o sedm a půl procenta.