Rainbow page separator

Voda ve všech třech žďárských studánkách není vhodná k pití

Neděle, 13. října 2019

Žďár nad Sázavou / Nepříznivě vyšel výsledek hygienického vyhodnocené vzorků ze tří žďárských studánek, které lidé z města, jeho blízkého okolí či chataři s oblibou využívají jako vedlejší zdroj pitné vody. Vzorky odebrané začátkem října ze studánek U Křiváku, Salvátorka a Klafar vykázaly mikrobiologický nález, tudíž voda z nich aktuálně není vhodná k pití.
Zmíněné studánky procházejí pravidelnými hygienickými rozbory vody, jež nechává provádět žďárská radnice. Prameny jsou lidmi vyhledávané, zvláště studánka Salvátorka, která je rovněž zanesena v seznamu kulturního a přírodního dědictví Kraje Vysočina. Občasným problémem bývá právě vysoká hladina koliformních bakterií vlivem fekálního znečištění z trávicího traktu teplokrevných živočichů. Kontaminovaná voda může způsobit různé zdravotní problémy, jako je průjem, nevolnost či zvracení, takže ji není vhodné používat na pití. Voda ve studánce U Křiváku vykázala i přítomnost bakterie typu Escherichia coli, což taktéž poukazuje na fekální znečištění.