Rainbow page separator

Výběrové řízení na obnovu Velkého Posměchu se musí opakovat

Úterý, 21. června 2022

Žďár nad Sázavou / Firmu, která provede revitalizaci rybníka Velký Posměch, znovu hledá žďárská radnice. Poté, co po podpisu smlouvy a vytyčení stavby v dubnu vysoutěžený dodavatel s pracemi po opakovaných výzvách nezačal, město od smlouvy odstoupilo. „Dodavatel uvedl jako důvod velké navýšení cen pohonných hmot, což je sice pravda, ale k tomu došlo ještě před podpisem smlouvy. A protože už smlouva byla podepsaná, nemohli jsme automaticky oslovit druhého v pořadí a výběrové řízení se musí opakovat,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos. Vzhledem k tomu, že je jedná o podlimitní zakázku, kde jsou delší lhůty, stavební práce, které měly být hotovy v listopadu, naberou zpoždění. Na příslib sedmdesátiprocentní dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR prostřednictvím CzechInvestu v rámci takzvaného „ozelenění a omodření“ průmyslových zón by to však nemělo mít vliv.
Revitalizace rybníka měla být původně provedena za pět milionů korun bez DPH, do soutěže se přihlásilo celkem patnáct stavebních firem. V rámci obnovy Velkého Posměchu má dojít především k rozšíření a úpravě retenční nádrže, přičemž záměr se pojí s průmyslovou zónou Jamská II plnící se novými firmami. V lokalitě vznikají další zpevněné plochy, odkud má dešťová voda stékat do obnoveného rybníka.